De Optimist Online Magazine

Ouderbijdrage


De school stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast in overleg en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dit is een vrijwillige bijdrage.

Een aantal activiteiten op De Optimist wordt betaald door deze ouderbijdrage, omdat de regering hiervoor geen gelden aan de school beschikbaar stelt. Daarbij kunt u denken aan Sinterklaas, het Kerstfeest, de Paasviering, projecten en excursies. Door het niet of maar gedeeltelijk betalen van de ouderbijdrage wordt uw kind helaas uitgesloten voor bepaalde activiteiten.

Het bedrag wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Als uw kind na januari of na april op school komt, betaalt u een deel van het jaarbedrag. Naast deze ouderbijdrage ontvangt u gedurende het schooljaar ook een aanvullende factuur voor schoolreis en (indien van toepassing) kamp groep 8. Informatie over de wijze van betalen ontvangt u aan het begin van het schooljaar. Met ouders die om persoonlijke redenen niet kunnen betalen zoekt de directie naar een betalingsregeling. In dit geval worden ouders verzocht contact op te nemen met de directie.

Voor vragen over (betaling van) de ouderbijdrage en/of kampbijdrage kunt u contact opnemen met de OR: ouderraad@de-optimist.nl.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60