De Optimist Online Magazine

Speerpunten


Kwalitatief goed onderwijs is niet iets wat je hebt, maar waar voortdurend aan gewerkt moet worden om het te behouden. Op De Optimist wordt gewerkt aan de hand van een jaarplan. De volgende ontwikkelingen worden in schooljaar 2017-2018 verder uitgebouwd en/of geborgd:
  • Het geven van kwalitatief hoogwaardig doelgericht, betekenisvol onderwijs.
  • Het verder vormgeven van IPC binnen de school, waarbij de nadruk wordt gelegd op de integratie van Daltonkenmerken en ICT binnen het onderwijsaanbod.
  • Dalton, het vergroten van de effectiviteit van ons leren.
  • Het nog verder systematisch verbeteren van de resultaten in alle groepen op alle vakgebieden (het zogenaamd opbrengstgericht werken).
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60